Definitief geen winstuitkering aan aandeelhouders in de zorg

5 min read
383

DEN HAAG – Dankzij een initiatiefwetsvoorstel van CDA, PvdA en SP mogen zorgverzekeraars ook in de toekomst de winst die ze maken niet uitkeren aan hun aandeelhouders of leden. Over dit wetsvoorstel moet nog worden gestemd, maar het kan nu al rekenen op een ruime Kamermeerderheid. Via dit wetsvoorstel wordt gewaarborgd dat de winst die zorgverzekeraars maken aan de zorg ten goede komt. 

Er bestond de afgelopen jaren al een tijdelijk verbod op winstuitkering, maar dat verbod loopt volgend jaar af. Het tijdelijke verbod wordt door dit wetsvoorstel nu dus permanent.Mede-initiatiefnemer van het wetsvoorstel Hanke Bruins Slot: “Winstuitkering aan aandeelhouders of derden draagt niet bij aan het realiseren van goede, goed toegankelijke en doelmatige zorg. Daarnaast tast winstuitkering door zorgverzekeraars het vertrouwen van burgers in het zorgstelsel en de zorgverzekeraars verder aan. Binnen het zorgstelsel is de marktwerking vooral de laatste jaren teveel doorgeschoten. Het lijkt steeds meer een doel op zich te zijn geworden. Het eigenlijke doel van het zorgstelsel zou moeten zijn om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en solidair te houden. Ik ben heel blij dat er nu een Kamermeerderheid is die dat ook vindt en ons wetsvoorstel steunt.”

De indieners hebben er voor gekozen om binnen de mogelijkheden van het stelsel te blijven. Winstuitkering wordt verboden, maar de zorgverzekeraar houdt nog wel ruimte om te bepalen of winst wordt besteed aan premieverlaging, de solvabiliteit van de instelling (de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen), of aan inkoop van meer zorg.

Reageer op dit onderwerp