Meerderheid Nederlanders voor wetsvoorstel voltooid leven

8 min read
380

AMSTERDAM – Een ruime meerderheid is ervoor om mensen die hun leven als voltooid beschouwen niet in de kou te laten staan maar professionele, medische hulp te bieden. Dat blijkt uit onderzoek dat de NVVE in het kader van de Week van de Euthanasie door onderzoeksbureau Motivaction heeft laten uitvoeren.

Zelfbeschikking staat centraal
Voorstanders van het wetsvoorstel vinden dat mensen die hun leven als voltooid ervaren, recht hebben op zelfbeschikking. Het gaat er voor hen vooral om wat deze mensen zelf willen en niet hoe anderen daar tegenaan kijken. Zonder deze wet worden mensen met een voltooid leven in hun optiek gedwongen om verder te leven in omstandigheden waarin zij niet willen verkeren. Ook vinden voorstanders dat mensen die hun leven als voltooid ervaren op een waardige manier uit het leven moeten kunnen stappen.

Tegenstanders zien oplossing in verbeteren van het leven
Tegenstanders van het wetsvoorstel (26%) zijn niet van mening dat mensen bij een voltooid leven een einde aan het leven mogen maken. In hun optiek wordt met het invoeren van de wet het de mensen te gemakkelijk gemaakt om het eigen leven te beëindigen. Ook zijn zij bang voor sociale dwang. Het invoeren van de wet betekent voor hen dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het leven van de persoon die zijn leven als voltooid ervaart. Vaak zien tegenstanders voltooid leven als iets tijdelijks dat voor verbetering vatbaar is. Een deel ziet de keuze voor het beëindigen van het leven als een egoïstische daad.

Onderzoek naar sociale dwang belangrijke voorwaarde voor de wet
64% van de Nederlanders (zowel vóór- als tegenstanders) vindt niet dat zij hun standpunt over het wel of niet beëindiging van het leven mogen opleggen aan anderen. Van de Nederlanders is verder 63% van mening dat voorwaarde is dat er goed wordt onderzocht of er sprake van een vrijwillig verzoek of dat iemand wordt gedwongen door de omgeving. Bijna de helft geeft aan dat de persoon uitsluitend zelf mag bepalen of zijn leven voltooid is (46%). Verder vindt men het belangrijk dat er geprobeerd wordt het leven te verbeteren (44%) en dat iemand met een medische achtergrond toestemming geeft voor de hulp bij zelfdoding (37%). Toetsing achteraf wordt minder belangrijk gevonden (14%).

Voor de uitvoering van de hulp bij zelfdoding wijst 64% van de Nederlanders een arts aan. Een levenseindebegeleider wordt door ruim een kwart geschikt bevonden. 20% van de Nederlanders vindt dat directe familieleden (partner, kinderen, ouders) de hulp bij zelfdoding mogen uitvoeren.

Leeftijdsgrens is een lastige discussie
Het doorvoeren van een leeftijdsgrens is een lastige discussie. Een groot deel van de Nederlanders (43%) vindt dat mensen op elke leeftijd het leven als voltooid kunnen ervaren. Ditzelfde aandeel (44%) vindt dat er geen sprake moet zijn van een leeftijdgrens. 15% is wel voor een leeftijdgrens, de gemiddelde leeftijd die men in gedachten heeft is 76,1 jaar. Ruim een vierde van de Nederlanders kan echter niet aangeven of de wet voltooid leven een bepaalde leeftijdgrens moet hanteren voor medische hulp bij zelfdoding.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat er brede steun is onder de Nederlanders voor een wet die levensbeëindiging op verzoek bij voltooid leven mogelijk maakt.

Reageer op dit onderwerp