NU’91: verplichte herverzekering 3de WW-jaar VVT is zonde van het geld

8 min read
95

Ondanks de keiharde ‘nee’ van beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging  NU’91 en haar leden, hebben de vakcentrales FNV en CNV en werkgevers Actiz en BTN vandaag besloten tot een verplichte – door de werknemers zelf te betalen – herverzekering van het 3de WW-jaar voor de ruim 375.000 werknemer in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT).  NU’91 vindt dat zonde van het geld – www.datiszondevanjegeld.nl – van deze zorgprofessionals. Zij hebben zo’n verzekering helemaal niet nodig in deze tijd; er is volop werkgelegenheid in de sector. Van de 4% beloofde loonsverhoging in de onlangs afgesloten cao VVT, blijft zo  niet veel over.

Michel van Erp, belangenbehartiger NU’91: “Waarom iets verzekeren waarvan het risico minimaal is. Onacceptabel dat er van bovenaf bepaald wordt wat goed is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dat is helemaal niet nodig, dat kunnen ze heel goed zelf.”

Achtergrond

In een sociaal akkoord van 2014 is de duur van de WW versoberd naar 2 jaar. Er is afgesproken dat er per sector de mogelijkheid is om de  WW-rechten aan te vullen tot de oorspronkelijke duur van maximaal 3 jaar. Separaat van de nieuwe cao voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg (VVT), is er onderhandeld over wel of niet herverzekeren.

Uitslag NU’91 Quick scan cao VVT 3de WW-jaar

Voor de start van de onderhandelingen voor een nieuwe cao VVT (begin mei) heeft NU’91 via een online quick scan onder leden gepeild wat jullie mening is over een eventuele verplichte – door de werknemers zelf betaalde – herverzekering 3de WW-jaar. Het antwoord was met ruim 60%: nee. Er is voldoende werkgelegenheid in de zorg. De kans dat een zorgprofessional langdurig werkeloos is, is verwaarloosbaar.

NU’91 enige onafhankelijke belangenbehartiger voor verpleegkundigen en verzorgenden

NU’91 maakt samen met haar leden keuzes in het belang van onze beroepsgroep. Mede onder onze druk is er ook nu geen afspraak over de herverzekering in de nieuwe cao VVT opgenomen. In tegenstelling tot de vakcentrales hebben wij het sociaal akkoord in 2014 niet getekend. En zijn dus ook niet gehouden aan deze afspraken. NU’91 ondertekent eventuele afspraken over een verplichte herverzekering 3de WW-jaar dan ook niet. En roept zorgprofessionals in de VVT op om de partijen die voor een verplichte herverzekering zijn aan te spreken op de onaanvaardbaarheid van deze afspraak, want de financiële druk ligt alleen bij de werknemers.

Michel van Erp: “Wat is er nu geleerd van de Witte Woede in 1988? Zelfstandige zorgprofessionals willen geen onnodige verplichtingen. Zij kunnen prima zelf kiezen hoe hun financiële plaatje eruit moet zien.”

Kosten herverzekering 3de WW-jaar

Werknemers betalen zelf de premie: van 0,2% van het salaris in 2018,  naar 0,6% in 2022 en oplopend tot maximaal 0,75% het salaris. De hoogte van de premie wordt bepaald door het verzekeringsfonds.

Dit verzekeringsfonds is niet alleen voor de VVT, maar geldt voor alle sectoren in Nederland. Mochten er in andere sectoren  (bijvoorbeeld buiten de zorg) ontslagen vallen dan kan dat consequenties hebben voor de hoogte van de te betalen premie.

De VVT sector is een van de vijf voorgestelde dragende sectoren voor het fonds. Niet vanwege de problemen rondom WW in die sector, maar vanwege het feit dat er veel mensen werken en dus veel mensen gaan bijdragen. Natuurlijk is solidariteit mooi, maar er zijn grenzen.

Reageer op dit onderwerp