Nederland Actueel
Foto: Edwin Walvisch
Ministeries Onroerend goed nieuws

76 miljoen euro voor huizen op ‘lastige’ locaties

Minister Ollongren (BZK) heeft in Zaanstad het startsein gegeven voor een regeling die woningbouw op leegstaande of onderbenutte bedrijfslocaties stimuleert. Het Rijk en BNG Bank reserveren daarvoor elk 38 miljoen euro. Ook een aantal provincies zetten hun middelen in om transformatie te stimuleren.

Met de zogeheten Transformatiefaciliteit wil minister Ollongren de woningbouw in populaire stedelijke gebieden verder stimuleren. Oude bedrijventerreinen en kantoorparken liggen vaak op aantrekkelijke locaties, maar plannen komen vaak niet van de grond door onvoldoende voorfinanciering. Die voorfinanciering is nodig om deze locaties geschikt te maken voor woningbouw.

Met de nieuwe faciliteit komen er in de voorfase kortlopende geldleningen beschikbaar, zodat de woningbouw op deze locaties versneld kan worden. Het gaat om leningen van maximaal 5 jaar en maximaal 3,5 miljoen euro per project. BNG Bank verdubbelt bijdragen uit de regeling indien projecten aan de voorwaarden voldoen. Ook andere banken en regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen meedoen.

De slagkracht van de regeling wordt verder vergroot door de middelen te laten revolveren: rente en aflossingen worden opnieuw uitgeleend. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden en gaat de faciliteit uitvoeren en beheren.

Minister Ollongren bezocht ter gelegenheid van de openstelling van het loket de Achtersluispolder in Zaanstad. De transformatielocatie op het scharnierpunt van Zaanstad en Amsterdam biedt ruimte voor ongeveer 8000 woningen en kan mogelijk profijt hebben van de nieuwe voorziening.

Reageer op dit onderwerp

Heeft u dit ook al gelezen

Minister wil veel actievere rol provincies bij woningbouw

Redactie

Winnaars in de woningmarkt, Provincie Zuid-Holland is het meest waard

Redactie

VEH: Nederlanders nog net positief over de woningmarkt

Redactie

VEH: eigenaren en politici Noord-Holland oneens over prioriteiten

Redactie

Kabinet pakt laaggeletterdheid aan

Redactie

Rendement met vastgoed Spanje 5 jaar al 6 %

Redactie