Nederland Actueel
Ministeries

Ambtenaren vallen nu ook onder het private arbeidsrecht.

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden moet bestaande wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht met de Wnra.

De Aanpassingswet Wnra regelt dit proces voor formele wetgeving. De wet is dinsdag 16 april als hamerstuk in de Eerste Kamer aanvaard. Hierna volgt alleen nog bekrachtiging door de Koning en publicatie van de wet in het Staatsblad. Door de aanvaarding van de Aanpassingswet Wnra is een belangrijke stap gezet om de Wnra op 1 januari 2020 in werking te kunnen laten treden.

Meer informatie? Zie www.wnra.nl

Reageer op dit onderwerp

Heeft u dit ook al gelezen

Forse financiële impuls voor aanpak ondermijning in Brabant en Zeeland

Redactie

Kabinet pakt laaggeletterdheid aan

Redactie

Minister-president Rutte bij herdenking capitulatie Japan

Redactie

Politieke partijen leven transparantieregels goed na

Redactie

Kabinet komt met stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken

Redactie

Kabinet past onderdeel btw-besluit aan

Redactie