Nederland Actueel
Onroerend goed nieuws

Energiebesparing en verduurzaming van bedrijfsmatig vastgoed

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren.

Informatieplicht energiebesparing vanuit Wet Milieubeheer

De bedoeling is dat de CO2-reductie in Nederland een impuls krijgt door de maatregelen. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

In het merendeel van de gevallen moet de gebruiker van het gebouw de rapportage indienen. Dit moet wanneer de inrichting één gebouw met één gebruiker betreft. Als er meerdere gebruikers in een kantoorgebouw (de `Wm-inrichting`) zijn, bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, is het gebruikelijk dat de gebouweigenaar als drijver van de Wm-inrichting wordt gezien. De eigenaar is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een gebruiker kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar.

Makelaars kunnen de rapportages namens de gebruiker / eigenaar indienen. De eigenaar dient de makelaar hiervoor wel eerst te machtigen. Overigens blijft de gebruiker / eigenaar altijd verantwoordelijk voor de rapportage. Meer informatie is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Reageer op dit onderwerp

Heeft u dit ook al gelezen

Prijsstijging koopwoningen Flevoland opnieuw het hoogst

Redactie

VEH: Hypotheekadviseurs laten weinig zorgwil zien

Redactie

Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender

Redactie

NVM Open Huizen Dag door 65000 mensen bezocht

Redactie

Bijna een kwart Zuid-Holland nu bebouwd

Redactie

Publieke aansturing versterkingsoperatie Groningen

Redactie