Nederland Actueel
Het aardgasveld bij Veendam (Foto aangeleverd)
Algemeen nieuws Ministeries Onroerend goed nieuws

Inwoners Veendam kunnen aardbevingsschade aan woningen claimen bij het IMG

VEENDAM – In Veendam en omgeving wordt aardgas gewonnen maar ook vindt er zoutwinnen plaats, zogenaamde gestapelde mijnbouw. De effecten van deze beide mijnbouwactiviteiten hebben weerslag op de woningen en panden van de inwoners van Veendam.

Schade claimen bij het IMG

Minister Eric Wiebes laat vandaag weten dat: ,,Wanneer het Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wordt aangenomen en in werking treedt, is het IMG bevoegd tot de afhandeling van schade als gevolg van bodembeweging door aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag bij Norg (hierna: gaswinning uit het Groningenveld). De behandeling van schade door bodembeweging als gevolg van overige mijnbouwactiviteiten wordt belegd bij de Commissie Mijnbouwschade (in oprichting).

Veendammers met schade aan hun woning kunnen hun schade gaan claimen zodra beide instanties operationeel zijn, deze schade moet veroorzaakt zijn door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of door andee mijnbouwactiviteiten. Zij moeten hiervoor de claim indienen bij het IMG of bij de Commissie MIjnbouwschade. Dit geldt ook voor bewoners die het vermoeden hebben dat er sprake is van schade door bodembeweging als gevolg van gestapelde mijnbouw. Indien nodig zal de ontvangende instantie na behandeling de resterende schadeclaim overdragen aan de bevoegde instantie. Dit leidt in alle gevallen, na het eenmalig indienen van de schadeclaim, tot een inhoudelijke beoordeling van de ingediende schadeclaim.

,,Tot het moment waarop beide instanties operationeel zijn, kunnen voor de gaswinning uit het Groningenveld de schadeclaims worden gericht aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Voor schadeclaims als gevolg van overige mijnbouwactiviteiten bezie ik voor de tussenliggende periode de mogelijkheden van een overgangsregeling, waarbij ik gebruik wil maken van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en het landelijk schadeprotocol gaswinning kleine velden dat ik verwacht binnenkort vast te kunnen stellen,” zegt Wiebes

 

Reageer op dit onderwerp

Heeft u dit ook al gelezen

Publieke aansturing versterkingsoperatie Groningen

Redactie

100.000 vierkante meter biologische bloemen voor bijen en vlinders Vollenhoven

Redactie

HP verliest ook cassatiezaak tegen 123inkt.nl

Redactie

lidl de eerste supermarkt met 100% circulaire led verlichting

Redactie

Tineke Ceelen: ‘Vluchtelingen kunnen geen kant meer uit’

Redactie

Ouders delen volop foto’s van hun kinderen maar negeren de gevolgen

Redactie