Nederland Actueel
Open azs dag 2018 Joseph Haydnlaan 2 Utrecht Fotograaf Shaher Almasri (8)
Open azs dag 2018 Joseph Haydnlaan 2 Utrecht Fotograaf Shaher Almasri (8)
Politiek

Nieuw inburgeringsstelsel in de maak

Om zo snel mogelijk tot een nieuwe inburgeringswet te komen is een helder tijdpad nodig, een duidelijke prioriteitsstelling en een overzicht van wie-doet-wat. Dit staat uitgewerkt in de brief over het nieuwe inburgeringsstelsel, die minister Koolmees dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hiermee kunnen alle partijen voortvarend aan de slag.

Doel van het nieuwe inburgeringsstelsel is om iedereen in Nederland mee te laten doen, het liefst via betaald werk en daar moet inburgering aan bijdragen. Gemeenten gaan inburgeraars daarbij activeren en begeleiden, zodat zij vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de nieuwe inburgeringswet medio 2020 in werking treedt.

Zolang de nieuwe inburgeringswet er nog niet is, kunnen gemeenten nu al goed gebruik maken van de huidige ruimte. Minister Koolmees wil dit stimuleren. Inburgeraars hebben immers nu al goede begeleiding nodig. Een aantal gemeenten doet dat ook, en met succes. Zij kunnen bijvoorbeeld vanuit de taken die zij hebben in het kader van de maatschappelijke begeleiding in een vroeg stadium een plan opstellen dat gericht is op inburgering en werk.

Het huidige stelsel is voor veel inburgeraars te ingewikkeld om goed in te burgeren. Daarom heeft minister Koolmees eerder dit jaar besloten dat het huidige inburgeringsstelsel drastisch op de schop gaat, zodat ook zij een vliegende start kunnen maken.

De Uitwerkingsagenda is samen met zo’n 100 experts van gemeenten, maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk Nederland, UAF, wetenschapper, werkgevers en andere ministeries tot stand gekomen. Deze partners, verenigd in de Taskforce Werk & Integratie, hebben grote waardering uitgesproken voor de werkwijze en hun betrokkenheid bij de totstandkoming van de Uitwerkingsagenda.

Reageer op dit onderwerp

Heeft u dit ook al gelezen

SP: Red Nederland en breek de macht van Brussel

Redactie

Tweede Kamer wil calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer

Redactie

Minister Carola Schouten: Betreurenswaardig dat supermarkten goed fruit en groenten afkeuren.

Redactie

Economische situatie Caribisch deel van het Koninkrijk verslechterd

Redactie

Eigen risico zorg stijgt met 100 euro

Redactie

Nog dit jaar verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

Redactie