Nederland Actueel
Algemeen nieuws

Stevige impuls aan doorontwikkelen cliëntondersteuning

De 28 Koplopergemeenten Cliëntondersteuning gaan een stevige impuls geven aan het dooronwtikkelen van clientondersteuning, blijkt uit de bij het ministerie van VWS ingediende voorstellen. Alle koplopers die een voorstel hebben ingediend, krijgen dat gehonoreerd.

VWS stelt hiervoor € 8 miljoen beschikbaar, maakte het ministerie vorige week bekend in een persbericht. In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken 28 gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Doel

Doelen van het koplopersproject zijn: de cliëntondersteuning beter bekend maken bij mensen die er mogelijk baat bij hebben, de samenwerking tussen (formele en informele) cliëntondersteuners verbeteren, en cliëntondersteuning levensbreed aanbieden. De koplopergemeenten zijn tegelijkertijd ambassadeur voor cliëntondersteuning in hun regio.

Thema`s

Voorbeelden van thema’s waar de gemeenten mee aan de slag gaan zijn: domeinoverstijgende cliëntondersteuning (aandacht voor werk & inkomen en schulden), de aansluiting van formele en informele cliëntondersteuning (met aandacht voor op- en afschalen), de overgang Wmo/Wlz, preventieve en outreachende vormen van cliëntondersteuning, en centrale toegang tot cliëntondersteuning.

Doelgroepen

Een aantal gemeenten gaat in pilots ervaring opdoen met (gespecialiseerde) cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren met zware jeugdzorg, dak- en thuislozen, en ouderen met geen of zeer beperkt netwerk.

Deelnemers

De 28 deelnemende gemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deurne, De Wolden, Dordrecht, Heeze-Leende, Helmond, Maastricht, Meppel, Midden-Groningen, Meppel, Ommen, Oosterschelderegio, Putten, Regio Twente, Roosendaal, Stichtse Vecht, Teylingen, Tilburg, Veldhoven, Voorst, Woerden en Zaanstad.

Movisie begeleidt het koplopertraject en zal de ervaringen beschikbaar stellen aan alle gemeenten.

Reageer op dit onderwerp

Heeft u dit ook al gelezen

Nikon, ASML en Carl Zeiss schikken alle juridische procedures

Redactie

Verschillende soorten drank zorgen voor verschillende soorten dronken

Redactie

Claimbureaus betwisten onafhankelijkheid Consumentenbond

Redactie

Primeur: Proef met waterstofproductie op Noordzee

Redactie

Politie Almere slaat slag in onderzoek naar vals geld

Redactie

Twee Armeense kinderen uit Amersfoort mogen niet in Nederland blijven

Redactie