Nederland Actueel
Onroerend goed nieuws

VEH: eigenaren en politici Noord-Holland oneens over prioriteiten

Bij de provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland komen de belangrijkste thema’s voor huiseigenaren niet overeen met die van bestuurders*. Huiseigenaren vinden de verduurzamingsopgave van bestaande woningen, de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen en de waterhuishouding het meest belangrijk. Bestuurders geven de hoogste prioriteit aan het woningaanbod, de bereikbaarheid en de duurzame energieopwekking.

Voor de verduurzamingsopgave zijn huiseigenaren en bestuurders wel eensgezind over subsidies om woningen los te kunnen koppelen van het aardgas: respectievelijk 63% en 64% is het daarmee eens. Daarnaast vinden beiden dat mensen met een laag inkomen meer subsidie moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning dan mensen met een hoog inkomen (53% versus 66%). Huiseigenaren zijn in ruime meerderheid voorstander van het collectief bezit van zonnepanelen- en windmolenparken. Hierbij valt te denken aan het meedelen in de opbrengsten van de energieopwekking of mede-eigenaarschap.

Maar liefst 92% van de bestuurders vindt dat er meer starterswoningen moeten worden gebouwd. Een grote meerderheid van de huiseigenaren is het daarmee eens. Opvallend is dat huiseigenaren niet willen dat er daardoor groen verdwijnt (71%). Van de bestuurders wil 42% dat ook niet. Het voorstel om het oude A9-terrein in Badhoevedorp vol te bouwen met woningen heeft steun van bijna de helft van de bestuurders. Huiseigenaren zijn hierin terughoudend (36%)

Als het gaat om bereikbaarheid in Noord-Holland spelen er diverse vraagstukken. Huiseigenaren en bestuurders zijn eensgezind over de verdere groei van Schiphol: iets meer dan de helft van de ondervraagden is daar op tegen. De stelling dat de Noord/Zuidlijn moet worden doorgetrokken naar omliggende gemeenten heeft steun bij 67% van de huiseigenaren en 82% van de bestuurders.

*Bestuurders: Statenleden, Wethouders, Gemeenteraadsleden, Burgemeesters, Eerste en Tweede Kamerleden etc.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 leden van Vereniging Eigen Huis en 22.000 politieke bestuurders. Door het aantal respondenten te wegen is het onderzoek representatief voor alle 4,3 miljoen woningeigenaren. De resultaten van het onderzoek staan voor alle provincies op www.eigenhuis.nl/verkiezingen. Het onderzoek peilt de mening van woningeigenaren en bestuurders op een aantal relevante thema’s. Vereniging Eigen Huis heeft geen waardeoordeel over de uitkomsten en geeft geen stemadvies. In Nederland zijn 7,7 miljoen huishoudens waarvan 57% woont in een koopwoning en 43% in een huurwoning.

Reageer op dit onderwerp

Heeft u dit ook al gelezen

Vertrouwen in woningmarkt blijft stabiel

Redactie

Inwoners Veendam kunnen aardbevingsschade aan woningen claimen bij het IMG

Redactie

VEH: leg ergerlijke verkooppraktijken strenger aan banden

Redactie

VEH: Nederlanders nog net positief over de woningmarkt

Redactie

Werknemers EMA kunnen verhuizen naar Amsterdam, tijdelijke huisvesting is gereed

Redactie

Eigen Huis: Zonnepanelen tellen mee in de WOZ, wel uniforme regels gemeenten gewenst

Redactie