Nederland Actueel
Algemeen nieuws

Waterschappen extra alert bij eerst storm van 2019

Het stormt op 8 januari: de eerste storm van het nieuwe jaar. Voor de waterschappen betekent dit dat ze extra alert zijn. Zo nodig namen ze maatregelen om wateroverlast en schade te voorkomen.

Zo zette waterschap Noorderzijlvest volledige dijkbewaking in. De verwachte zeewaterstand om 13.00 uur was 4.20 meter boven NAP. Daarom werden de dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten. Het waterschap is extra alert: door de storm kan ook nieuwe rommel van de verloren containers van het containerschip aanspoelen.

Dijkbewaking

Ook in Friesland was het waterschap alert op extra rommel die kan aanspoelen op de dijken. Daarom stelden ze beperkte dijkbewaking in. De dijkwachters controleerden het hele dijktraject van Zurich tot Lauwersoog en zo nodig ook de eilanden. Zo konden ze de rommel snel weghalen om schade aan de dijk te voorkomen.

Hoge waterstanden

Vanwege de verwachte hoge waterstanden sloot Wetterskip Fryslan de dijkdoorgang van de keermuur, de keersluis en de Tsjerk Hiddessluis in Harlingen. Ook de schuiven van de gemalen langs de Waddenzeedijk werden gesloten.

Dijkdoorgang

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sloot de dijkdoorgang in Den Oever. Ook werden er voorzorgsmaatregelen genomen bij dijkversterkingswerk Texel en Den Oever: alle losse materialen werden opgeruimd of vastgezet. Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenwaard inspecteerde de dijken en hield de waterstanden in de gaten.

Alert

De overige waterschappen zijn extra alert tijdens en na de storm. Zo zorgen ze er samen voor dat we in Nederland droge voeten houden.

Whatsapp ons voor tips op 06-22283965 of mail de redactie op redactie@nederlandactueel.nl

Reageer op dit onderwerp

Heeft u dit ook al gelezen

40.000 hondenliefhebbers tijdens grootste hondenshow ter wereld

Redactie

Ziekenhuizen stoppen met keurmerken

Redactie

Xtc blijft in Nederland de meest gebruikte uitgaansdrug.

Redactie

Politie rolt drugslab in Philippine op

Redactie

HEMA wint rechtszaak van Lacoste

Redactie

Imane (14 jaar) voor één dag de baas bij Amstelring

Redactie